Fler behandlingsplatser för heroinister

SUs beroendeklinik på Östra ökar antalet vårdplatser för heroinmissbrukare som får så kallad substitutionsbehandling med 50 % från 160 platser till 240.

Beroendekliniken får i år 10 miljoner kroner extra att lägga till en budget på drygt 30 miljoner för behandling med metadon och subutex för att komma till rätta med vårdkön som så sent som i december var på över 200 väntande.

På beroendekliniken beräknar man att det finns ca 1200 heroinister i Göteborg och Mölndal varav omkring 400 kan vara aktuella för substitutionsbehandling.

Östras beroendeklinik blir också Västra Götalands enda centrum för metadonbehandling.