Förskolelärare i Örgryte missnöjda med sina löner

Förskolelärarna i Örgryte är upprörda och protesterar mot att de har en av lägsta förskollärarlönerna i Göteborg.

Senaste löneförhandlingarna gav inte speciellt mycket enligt Anders Johansson, facklig förtroendeman för lärarförbundet i Göteborg.

Snittlönen i Örgryte för en förskolelärare ligger idag på 22 140 kronor, det är 600 kronor mindre än exempelvis grannarna härlanda och hela 1 600 kronor mindre än kollegorna i Bersjön.