Fiska skräp istället för fisk?

Under de senaste veckorna har det kommit flera rapporter om skräp i världshaven som inte bryts ner. Därför har Stefan Lemieszewski, miljöexpert på Sjöfartsverket lanserat en för Sverige ny idé: ”Fishing for litter” - att yrkesfiskare på heltid ska fiska skräp i stället för fisk.