Befolkningen växer men inte som i Stockholm

Befolkningen i Västra Götaland fortsätter att öka och nästan åtta av tio nya invånare i Västra Götaland tillkom i Göteborgsregionen. Befolkningen i regionen ökade under 2007 med drygt 9 000 personer till nästan 1 547 000 invånare. Stockholm och Skåne har varje år under 2000-talet ökat befolkningen mer än Västra Götaland och de senaste två åren har dessa skillnader ökat. Detta visar SCB:s befolkningsstatistik för år 2007 som släpptes igår.