Bästa resultatet hittills för Renova

Storgöteborgs avfalls och återvinningsbolag Renova gjorde förra året en vinst på 56 miljoner.

Det är det bästa resultatet hittills under de tio år som bolaget funnits. Under 2007 togs 700.000 ton avfall tillvara, varav drygt 440.000 ton kördes till värmeverket i Sävenäs.

Sävenäs är en av Sveriges effektivaste anläggningar när det gäller att utvinna energi ur sopor. 28 procent av fjärrvärmen i det regionala fjärrvärmenätet kommer från sopor och mer än fem procent av elen.