Fler använder cykelhjälm

Användandet av cykelhjälm blir allt vanligare.

I Göteborg bär nu nästan hälften av alla cyklister hjälm. Det är också fler kvinnor än män som använder hjälm.