Bebyggelse i Gullbergsvass får planeras efter klimatet

Det nya Gullbergsvass i Göteborg kan inte planeras förrän områdets känslighet för klimatförändringar har utretts.

Det har kommunala förvaltningar med stadsbyggnadskontoret i spetsen kommit fram till.

Forskare räknar i värsta-scenarier med en havsnivåhöjning på över en meter och det har påverkat hur lågt man får bygga i Göteborg.

Nu ska översvämningsrisker och skyddskostnader i Gullbergsvass studeras närmare och det kan i förlängningen påverka planeringen i övriga Göteborg.

Om ett år ska utredningen vara klar.