Mest psykofarmaka i Västra Götaland

Läkarna i Västra Götalands-regionen skriver fortfarande ut fler mediciner till psykiskt sjuka än läkarna i resten av landet.

Västra Götaland ligger 16 procent över riksgenomsnittet vad gäller antidepressiva medel.

Mest skiljer regionen ut sig när det gäller personer över 80 år som ofta får flera psykofarmaka utskrivna.

Att ta så många preparat kan försämra hälsan.

I den här veckan tas frågan upp i regionfullmäktige.