Kortare bostadsköer för behövande

Kommunen lyckades förra året skaffa fram många fler lägenheter åt personer som har svårt att få ett eget kontrakt på grund av tex hyresskulder eller funktionshinder. I slutet av 2007 var väntetiden bara 3 månader för de som behövde en lägenhet akut.