Få förskolebarn får modersmålsundervisning

I Göteborg har man inga problem att erbjuda barn i grundskolan. Men värre är det i förskolan där ett fåtal barn idag erbjuds språkundervisning.

Kommunfullmäktige har nu satsat mer pengar på just den målgruppen.

Christer Holmgren som är verksamhetchef för språkcentrum i Göteborg betonar vikten av att de yngre barnen borde få modersmålsundervisning i större utsträckning.