Mycket fimpar i stan i brist på askkoppar

Sedan rökförbudet på allmänna platser infördes i juni 2005 fimpar rökarna utomhus. Oftast på marken och inte i en askkopp eftersom det finns alldeles för få sådana i Göteborg.