Göteborgsföretag skaffar sig kontakter genom dating

Ett 80-tal företag - stora som små -tog idag chansen i Göteborg till nya kontakter. De hade nappat på idén med Company match making  som går ut på att träffa andra företag i 25 minuter långa möten för att hjälpa varandra med kontakter.

På ett hotell i centrum satt företagare runt små bord och spånade tillsammans.