Vårdförbundet kritiserar Sahlgrenska

Vårdförbundet kritiserar nu förslaget till ny bemanningsplan på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Förslaget från SU-ledningen innebär att många vårdområden tappar en tjänst per avdelning. Och det får flera oönskade konsekvenser, menar sjuksköterskefacket.

Vårdförbundet vänder sig emot fler helgpass för sina medlemmar och hävdar den nya bemanningen dessutom skulle leda till att deltidstjänsterna vid SU skulle bli fler, något facket kritiserar för att vara en kvinnofälla.

En annan punkt i förslaget till ny bemanningsplan som Vårdförbundet är negativ till är att det föreslås bli lika många undersköterskor som sjuksköterskor på alla avdelningar.

Ledningen för SU fortsätter diskussionerna, säger kanslidirektören Ann-Christin Andersson, något beslut om den framtida bemanningen är ännu inte fattat.