Mer anpassade boendeformer för hemlösa

Boendena för hemlösa i Göteborg har gjorts om och trappstegsmodellen slopats.

De hemlösa vantrivdes och fastnade i systemet.

Kritiken hart främst gällt platserna där missbrukare blandats med psykiskt funtionshindrade och personer med stora skulder. Dessa boendeformer har man minskat på.

Mirsha Wesstman har nu en lägenhet och snart även eget hyreskontrakt. Han tyckte att den första tiden var mycket tuff.