JO-kritik mot häktet i Göteborg för felaktig posthantering

Kriminalvården får kritik av JO för sitt agerande när en person som var intagen på häktet i Göteborg ville klaga på häktets posthantering.

Den häktade mannen som inte var svensk skrev tre brev med klagomål till olika adresser. Ett av breven skulle till JO enligt mannen. Trots det skickades det från häktet till Göteborgs tingsrätt sedan personalen läst brevet.

JO anser att man borde ha frågat mannen vart han ville vända sig, enligt lagen om skydd för förtrolig kommunikation.