Missbrukande kvinnor misshandlas

Nästan alla kvinnor som söker hjälp för missbruk har utsatts för våld i nära relationer, visar undersökningar.

Men våldet polisanmäls sällan och nu visar en rapport i Göteborg att vården och socialtjänsten måste bli bättre på att se våldet och erbjuda stöd åt de utsatta:

Gunilla Hjalmers, socialsekreterare, och sjuksköterskan Irma Styf har skrivit  rapporten om våldsutsatta kvinnor i samverkan mellan Göteborgs Stad och Västragötalandsregionen.  

Sveriges Radio har träffat Anna, som vi kallar henne. Hon blev ofta misshandlad av sin partner, men skyllde skadorna på olyckor av rädsla för att förlora vårdnaden om barnen:

En granne blev räddningen när Anna inte vågade berätta om misshandeln. Annas man greps och Anna fick senare behandling för sitt missbruk och kunde behålla vårdnaden om barnen.

Men hon tycker att stödet från socialtjänsten kunde varit bättre

Tio kvinnor med erfarenheter som påminner om Annas har nu intervjuats i en göteborgsrapport om myndigheternas stöd.

En slutsats är att socialsekretare och vårdpersonal alltid ska fråga om eventuellt våld hemma och erbjuda stöd, även om kvinnorna söker annan hjälp.

Bakom rapporten står sjuksköterskan Irma Styf och socialsekreteraren Gunilla Hjalmers.

Reporter: Roger Blomqvist