Permanent fiskeförbud ska skydda fisken

Fiskeriverket har nu bestämt i vilka områden som permanent fiskeförbud ska införas 2010.

I Västerhavet har ett havsområde valts ut i södra Kattegatt för att skydda beståndet av torsk. Havsstensfjorden i Bohuslän och de konstgjorda reven utanför Göteborg föreslås även som fiskefria.

Verket föreslår också tre fiskefria områden i Östersjön.

Definitiva placeringar och gränser ska vara klara i början av nästa år.