Schemalös samhällsutbildning för problemlösare

Vid Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke startar till hösten en tvärvetenskaplig samhällsutbildning - utan schema och med ämnen som går in i varandra.
Det kommer att ställas krav på eleverna att söka svar på olika uppgifter som man gör i verkligheten utanför skolan. Lärarna agerar handledare. Projektledare PO Hansson tror inte det blir en "flummig utbildning utan att den föder kritiskt tänkande elever som kan formulera och lösa problem och argumentera. Färdigheter som krävs i dagens samhälle.