Orust börjar leta läckande oljetankar i trädgårdar

Nedgrävda tankar för eldningsolja ställer till problem på Orust och riskerar bli miljöfaror.
Det är tankar med eldningsolja som grävts ner på villatomter på 50 och 60-talet. Senaste månaden har tre stycken tankar börjat läcka. Oljan kan rinna ner i vattendrag ,brunnar och grundvatten. Miljökontoret på Orust har nu påbörjat en kartläggning över de här tankarna som ofta är bortglömda. Uppskattningsvis finns det mellan 50 och 100 nedgrävda tankar på Orust.