Allt fler långtidssjuka i Göteborg

Långtidssjukskrivningarna i Göteborgsområdet fortsätter att öka.
Den senaste kartläggningen som Försäkringskassan gjort visar en ökning med tio procent. På fem år har antalet långstidssjukskrivna nästan fördubblats. I augusti förra året var nära 11 800 personer sjukskrivna i Göteborg i mer än två månader. Den vanligaste orsaken är psykyisk ohälsa. Kvinnorna står för sex av tio sjukskrivningar.