Lärarfack kräver analys av besparingar

Till hösten planeras stora förändringar av gymnasieskolorna i Göteborg och nu kräver lärarfacken en analys av konsekvenserna.
Lärarförbundet bedömer att omkring 100 gymnasielärare kan mista jobbet och måste omplaceras till annat jobb inom kommunen. Dessutom måste fler elever än vanligt göra om sina gymnasieval inför hösten. Bakgrunden till förslaget är att utbildningsförvaltningen i Göteborg behöver spara pengar och det vill man göra genom att koncentrera vissa gymnasieprogram till färre skolor.