Göteborgarnas syn på demokrati granskas

Fyratusen medborgare i Göteborg med kranskommuner ska ska få ge sin syn på demokrati i en stor universitetsstudie.
Undersökningen görs av Umeå universitet och är den första i sitt slag i Sverige Den ska ge svar på hur vi ser på demokrati och om bostadsorten har betydelse för vår inställning. Undersökningen ingår i en större studie med 12 000 deltagare och omfattar även två medelstora städer och fyra mindre samt deras kranskommuner.