Majornaelever måste flytta trots protester

Stadsdelsnämnden Majorna beslutade igår kväll att det blir en flytt för eleverna i årskurs 8 och 9 från Kungsladugårdsskolan till Sannaskolan.
Från höstterminens början betraktas de två skolorna som en och antalet klasser blir färre. Bakgrunden är att SDN majorna behöver dra ner på antalet lärare och lokler för att spara eftersom antalet elever har minskat. Planerna på en sammanslagning av skolorna har mött stora protester från föräldrarna, så även vid nämndmötet igår, då många inte fick plats inne i möteslokalen utan fick vänta utanför. Sammanslagningen berör inte de yngre barnen som även i fortsättningen kommer att ha undervisning i båda skolorna.