Kortare sträckning bästa alternativen för Västlänk

När tågprojektet Västlänken var uppe i Göteborgs byggnadsnämnd igår så beslöt nämnden att förslå de två kortare tunnelalternativen.
Detta för att bygget snabbt ska komma igång och finasieringen ska bli överkomlig. Västlänken innebär att fjärrtåg och pendeltåg dras genom Göteborgs central och fortsätter i tunnlar under stan. På så sätt ska resandet i Göteborgsregionen och Västra Götaland underlättas, bl.a behöver tågen inte längre vända i Göteborgs gamla så kallade säckstation.