Gymnasieutbildningar med få sökande stoppas

Utbildningsnämnden i Göteborg beslutade igår att vissa gymnasieutbildningar inte kommer att startas i höst om de sökande blir för få.
Politikerna i nämnden beslutade också att August Kobbs gymnasium flyttas till Burgården och att Hvitfeldtska och Polhem utökas med varsin naturvetarklass. Resten av förslaget till ny gymnasieorganisation, som fått hård kritik av både elever och lärare, återremitterades för ny utredning. Ekonomin är fortsatt dålig - den senaste månadsrapporten visar ett underskott på 4 och en halv miljoner kronor - och det bara för februari.