Föräldrar och barn undervisas ihop i Bergsjön

En ny introduktionsskola i Bergsjön ska slussa in invandrare bättre i det svenska samhället. I Introduktionsskolan ska nyanlända familjer få gemensam undervisning.
Exempelvis föräldrar som är analfabeter får undervisning tillsammans med sina barn i förskola och skola. För deltagarna kan det handla om en termin i introduktionsskola innan det blir övergång till vanlig undervisning eller förskola. Den invigs imorgon efter ett år i preliminära lokaler.