Svensk hjälp till flyktingar

Anställda vid Migrationsverket i Göteborg är beredda att hjälpa Irak-flyktingar på plats. Ett tjugotal av Migrationsverkets anställda i
Ett tjugotal av Migrationsverkets anställda i Sverige står just nu stand by för att åka till Iraks grannländer för att hjälpa folk som flyr Irak, däribland 5-6 från Göteborg. De skall hjälpa ambassaderna i Iraks grannländer och FNs flyktinghjälp UNHCR med att registrera flyktingar, och om kriget blir utdraget hjälpa flyktingar vidare till andra länder.