Politiker vill ha policy för elevdemonstrationer

Efter gårdagens skoldemonstrationer och skolstrejker mot kriget i Irak så vill ansvariga kommunalrådet i Göteborg, Frank Andersson, att skolorna tar fram en gemensam policy för hur de skall agera vid liknande händelser i framtiden.
Skolorna i Göteborg agerade igår på olika sätt på många håll fick elever inte delta och affischer revs ner, medan lärare på andra skolor följde med till demonstrationer som hölls på skoltid.