Många söker hjälp för krigsupplevelser

Krigs- och tortyrenheten i primärvården i Göteborg får ta emot många besök av personer som följer rapporteringen om kriget i Irak.
Det är inte bara irakiska flyktingar som söker till mottagningen utan också personer som upplevt krig på annat håll som nu mår dåligt av det som händer i Irak. - Alla samtal med irakier handlar om detta, säger Marianne Villanger, ansvarig för krigs- och tortyrenheten i Göteborg. I Göteborg finns det runt 6 000 irakiska flyktingar. - Även många bosniska patienters krigsupplever kommer tillbaka efter det som händer nu, säger hon.