Underskott i Linnéstaden

En något oväntad babyboom i Linnéstaden gör att stadsdelsnämnden räknar med underskott i årets första prognos.
Dyrare barnverksamhet än väntat, men också ökade kostnader för ombyggnaden av Annedalshus sägs vara dom viktigaste orsakerna till att SDN Linnéstaden i år ser ut att få ett underskott på 10 miljoner kronor.