Turistmässan tappade besökare

Kriget i irak påverkade årets rese- och turistmässa i Göteborg som avslutades i går. 46 000 personer besökte mässan, vilket är 4 400 färre än förra året.
-Krigsutbrottet, rädslan för terroristattacker och den allmänna lågkonjunkturen bidrar till minskningnen, det säger projektledaren för mässan, Johan F Lundberg. Mässan startade samma dag som kriget i Irak bröt ut och det var framförallt allmänheten som inte besökte mässan i samma utsträckning som förra året.