Dubbelspår till Borås först år 2005

Först runt år 2025 kan järnvägen mellan Göteborg och Borås vara utbyggd till dubbelspår.
Det visar en analys som en konsult gjort av banverkets framtidsplaner, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Persontågen mellan Borås och Göteborg bedöms inte kunna konkurrera med biltrafiken förrän om 15 år, då sträckan mellan Mölnlycke och Rävlanda är utbyggd till dubbelspår. Att få till en tågavgång per kvart under rusningstid går inte förrän det finns dubbelspår på hela sträckan Borås-Göteborg. Det finns inte med i Banverkets framtidsplan, och konsulten uppskattar att det kommer att bli verklighet först någon gång runt år 2025.