Bilkapare dömda i hovrätten idag

Hovrätten för västra Sverige dömde idag fem män som var iblandade i organiserade bilkapingar och bilstölder i göteborgsområdet förra året.
Ett treårig fängelsestraff för två män skärptes nu till fem år, en man fick ytterligare ett halvt år till det ettåriga fängelsestraff som tingsrätten utdömt. Ett åttamånaders fängelsestraff halverades och för den femte mannen ändrades åtalsrubriceringen från grovt häleri till medhjälp till gorvt häleri. I tingsrätten dömdes tio personer. Sex av de tio dömda överklagade till hovrätten och fem fick alltså sina domar idag. Domen för den sjätte mannen som överklagat dröjer.