Göteborg gillar norsk gasledning

Göteborgs kommun har inget emot den naturgasledning som planeras från Norge till västkusten. Eftersom huvudledningen ska gå en mil väster om Vinga berörs Göteborg bara marginellt. I Kungälv ska ledningen dock gå på land.

På västkusten finns gasledningar från Danmark. Nu planerar svenska bolaget Swedgas och norska Gassco en ledning från Norge till befintligt nät. Huvudledningen ute i havet får grenar in till mottagningsstationer i Lysekil, Kungälv och Varberg.

Utanför Göteborg hamnar ledningen på 50 meters djup en mil väster om Vinga.

Korsar farleder
Ledningen ska sjunka ner i mjuk botten och där det inte är mjukt kan den övertäckas, så det finns ingen konflikt med trålfisket, tror kommunstyrelsen i Göteborg. Naturvärden hotas inte heller, enligt kommunstyrelsen.

Men för färjetrafiken till Danmark kan ledningen bli en komplikation, eftersom ledningen korsar farleder och det kan bli riskabelt att nödankra. Därför behövs mer analys och kanske skyddstäckning menar kommunstyrelsen.

Sammantaget är Göteborg ändå positivt till ett förstärkt naturgasnät, eftersom det gynnar biogasen som man vill ska ta över på sikt.

Säkerhetsavstånd krävs på land
Till Kungälv kommer ledningen in från Marstrandsfjorden, norr om Åstol, Stora Dyrön och Lövön till Vallby kile, där den sedan går vidare 3 kilometer på land till en station i Solberga.

På land krävs säkerhetsavstånd mellan 25 och 200 meter. Markägare ska redan vara kontaktade och Kungälvs kommun tar ställning till planerna om ett par veckor.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se