Strid på Ragnsells om nykterhetskontroll

Renhållningsarbetarna på Ragnsells strider mot företaget om hur kontrollen av nykterheten ska göras.  Transportarbetarförbundet har fört upp frågan centralt så att den nu hamnar i Arbetsdomstolen.

Renhållarna vill ha alkolås i bilarna medan företaget vill ha ett enda så kallat alkoskåp där förarna på morgonen blåser i närvaro av sina arbetskamrater.