Revisorer kritiserar Göteborgs kommun

Göteborgs kommunledning får skarp kritik från revisorerna för hur IT-utvecklingen sköts. I beslut om över en halv miljard kronor till IT är underlagen bristfälliga, konstaterar revisorerna.

Enligt revisorerna är kritiken allvarlig.

– Man överlåter till någon annan att fatta beslut om hur pengarna ska användas och det är kommunstyrelsens uppgift att fatta beslut, det ska man inte överlåta till någon annan i de här avseendena. Då har man inte fullständig kontroll över stadens ekonomi och räkenskaper så småningom, säger Arne Hasselgren, ordförande i Stadsrevisionen.

För fyra års IT-utveckling i kommunen har kommunledningen avsatt 170 miljoner kronor. Varje år har revisorerna kritiserat brister i beslutsunderlagen, ändå gjordes en ny avsättning på 97 miljoner kronor förra året:

– Det är en av anledningarna till att vi skärper kritiken, säger Arne Hasselgren.

I en revisionsredogörelse för 2007 får nu kommunstyrelsen en erinran som det heter för att den fattat beslut om avsättningar utan att veta hur pengarna skulle användas.

Ytterst ansvarig är socialdemokraten Göran Johansson, som säger att det inte fanns nåt val efter nedläggningen av ADB-kontoret, när nya system skulle utvecklas. Politikerna har däremot fått löpande rapporter.

– Det är inte så att vi har skickat iväg en halv miljard och sagt hej då utan vi har ju följt detta väldigt noga, så noga vi kan, säger Göran Johansson. I princip ska vi ju följa god redovisningssed men ibland får man ju göra det som är praktiskt tillämpbart och det är ju det vi har gjort.

Den 15 maj behandlas årsredovisningen i kommunfullmäktige och då också frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.Revisorerna förslag är att ansvarsfrihet ändå ska beviljas.

Förtydligande:
I ljudinslaget är summeringen av det avsatta beloppet missvisande eftersom samma pengar avsatts flera gånger. Enligt kommunens IT-direktör Magnus Petzäll stannar den verkliga avsättningen på 170 miljoner kronor.