Världskulturmuséet kritiseras

Världskulturmuseet i Göteborg får kritik på flera punkter i en granskningsrapport.

I rapporten nämns bland annat att museet inte packat upp sina samlingar trots att det är flera år sedan det öppnade, samlingarna har inte digitaliserats och publiksiffrorna sjunker enligt rapporten.

– Det är ju en revisionsfirma som gjort den, med kanske bristande kunskaper om museivärlden, säger Margareta Alin, chef för Världskulturmuséet.

– Om man ser till besökssiffrorna så jämför man med invigningsåret, då kom alla för att se på det nya huset, nu har vi mera normaliserat besökssiffrorna, säger Margareta Alin.

Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen.