Arbetsmiljöverket inspekterar dammiga byggarbetsplatseer

Dammet har blivit ett växande problem ute på byggena.

Det dammar kvarts som kan orsaka allvarliga sjukdomar som silikos, stendammslunga eller KOL.

I ett försök att komma till rätta med problemen kommer nu arbetsmiljöverket att inspektera 200 byggarbetsplatser runt om i landet och se till att arbetarna verkligen använder den skyddsutrustning som finns.