Oförändrad skatt i Göteborg och miljard till kollektivtrafik- budgetförslag idag

Det blir oförändrad kommunalskatt i Göteborg nästa år - om socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma budgetförslag får majoritet för sitt förslag.

Den styrande minoriteten i kommunen , s och mp, som presenterar sitt budgetförslag idag vill också att gång- och cykelbron över älven ska börja byggas nästa år.

Dessutom kommer Västtrafik att få nästan en miljard av Göteborgs stad till kollektivtrafiken - det är en kraftig ökning.

Socialtjänsten ska moderniseras och kommunen ska aktivt arbeta för att minska antalet missbrukare.

Hör mer i kommande sändningar av Västekot och Göteborg Direkt.