Hus i rekreationsområde i Biskopsgården

Omkring 150 bostäder kan komma att byggas i ett tidigare orört skogs- och rekreationsområde i Biskopsgården.

Södra och Norra Biskopsgården kommer att byggas ihop ovanför Blåsvädersgatan och söder om den så kallade VM- byn.

Byggnadsnämnden väntas idag besluta om att ett planförslag tas fram över området med plats för cirka 150 bostäder.

Det kommer främst att handla om gruppbyggda småhus och att ge plats för sökande i den kommunala tomtkön.