Test av nytt betalsystem hos Västtrafik i sommar

Västtrafiks nya kortsystem för att betala engångsresor på bussar är starkt försenat.

Dessutom har det australiska företaget ERG som Västtrafik köpte systemet av stora ekonomiska problem.

Även Stockholms Länsttrafik SL har köpt system från ERG med stora förseningar och problem som följs.

Men nu har läget för ERG slutligen ljusnat ,enligt Tommy Edh på Västrafik.