Fler besöker muséer

Allt fler besöker Göteborgs muséer. Årets första månader visar de bästa besökssiffrorna på flera år för Stadsmuseet, Röhsska och Sjöfartsmuséet.

Också Stadsbiblioteket och Konsthallen har ökat antal besökare, enligt Kulturnämnden.

Bidragande orsak till ökningen är den nya årsbiljetten på 40 kronor som gäller på fem muséer samt samarbete med andra aktörer.