Minskad vinst för Wallenstam

Fastighetsbolaget Wallenstam gjorde en vinst på drygt 123 miljoner kronor före skatt första kvartalet i år. Det är nästan 100 miljoner kronor lägre vinst jämfört med förra årets första kvartal. Men resultatet är enligt planen säger Wallenstams vice VD Thomas Dahl till Västekot.

Minskningen beror på värdeförändringar och Wallenstam ser positivt på framtiden med en hög efterfrågan på bostäder, kontorslokaler och butiker.

Hyresintäkterna för Wallenstam under det första kvartalet uppgick till 310,1 miljoner kronor 2008, från 313,4 miljoner kronor 2007.