Nya hastigheter på västsvenska vägar

Nu föreslår vägverket nya hastigheter för att rädda liv och skona miljön. För första gången kommer vi att få begränsningar som 60, 80, 100 och 120 kilometer i timmen.

Dagens hastighetssystem utarbetades 1971 och behöver förnyas. Sedan den andra maj i år kan Vägverket för första gången använda kompletterande hastigheter, 60, 80, 100 och 120 kilometer i timme .

Vägverket föreslår höjda hastigheter på vägar som är mötesseparerade, såsom sträckan Varberg - Falkenberg där det kan bli tillåtet att köra 120 istället för 110.

Liknanade resonemang har förts angående E45 efter Trollhättan där det föreslås en höjning från 90 till 100. Även sträckan Vara - Skara på E20 kan bli 100-väg, precis som riksväg 40 mot Ulricehamn.

Sänkt hastighet på sämre vägar
På vägar som saknar mitträcken vill Vägverket sänka hastigheten. E20 efter Alingsås till Lagmanholm är olycksdrabbad och där föreslår Vägverket sänkt hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen i drygt en mil.

Innan Vägverket beslutar om nya hastighetsgränser ska berörda länsstyrelser, kommuner, polismyndigheter och regionala självstyrelseorgan yttra sig. I augusti tar sedan Vägverket beslut om eventuellt nya hastighetsgränser som i så fall kommer att gälla från september.

Jasmin Krohn
jasmin.krohn@sr.se