Hänsyn för båtfolk i sommar

Båtfolk som vill ha lugn och ro får nu två hänsynsområden längs Bohuskusten. Länsstyrelsen beslutade i dag att det ska råda striktare regler vid naturhamnarna Vassholmarna utanför Grundsund och Getryggen/Sandryggen utanför Fjällbacka.

Inom Hänsynsområdena vill Länsstyrelsen förtydliga allemansrätten genom att rekommendera att man visar hänsyn till andra människor genom att
• Inte köra fortare än 5 knop
• Inte använda motorn mer än nödvändig
• Inte köra motorn på tomgång, t ex för att ladda batterier
• Inte köra runt med gummibåtar med utombordare
• Inte åka vattenskidor eller annan liknande vattenlek
• Inte spela musik högt
• Inte orsaka svall för förtöjda båtar och badande
• Inte skräpa ner
• Inte tömma toaletten i havet
Dessutom bör överflygningar på låg höjd undvikas.

Hänsynsområdena gäller från och med torsdagen och ska utvärderas efter sommaren.