Mötesplats för seniorer i Askim

Idag invigs Seniortorget på Askims torg. Det ska bli en mötesplats dit alla som fyllt 65 år kan komma för att prata, rådfråga om hemtjänst, mediciner och liknande.

Framöver kommer man att erbjuda utbildningsseminarium om bland annat tandvård och kost.

Seniortorget är ett samarbetsprojekt mellan vårdcentralen och SDF Askim.