5000 från Pakistan hoppas på studier och framtid i Göteborg

5 000 personer från Pakistan hoppas få inrese och studietillstånd i Göteborg och har därför sökt till utbildningsplatser vid Göteborgs Universitet.

De allra flesta sökande är icke behöriga, men via universiteten i Europa så hoppas många unga i tredje världen på en ny framtid i väst.

Mats Edwardsson är chef för Studentavdelningen vid Göteborgs Universitet. Han säger till Västekot att trycket på Göteborg och övriga svenska universitetsstäder delvis beror på att vi har avgiftsfri utbildning även för dem som söker utanför EU länderna.

En annnan anledning är att USA börjat stänga gränserna för universitetssökanden som kommer från de fattiga delarna av världen.

Enligt Mats Edwardsson så har Göteborgs Universitet tagit emot yttterligare flera tusen ansökningar från länder som Nigeria, Iran, Kamerun, Ryssland samt ett flertal f.d sovjetrepubliker.

Men långt ifrån alla använder universiteten som ett sätt att kringgå de svenska asyl och migrationslagarna.

Enligt migrationsverket så har sjuttiofem procent av alla utländska studenter som tidigare fått inrese- och studietillstånd verkligen påbörjat sina studier.

Nittiofem procent av alla 56 000 sökanden till Göteborgs Universitet har sökt över internet.

Totalt har i år 10 000 ansökningar kommit in till de svenska universiteten från Pakistan.

Oavsett om man räknar in utländska ansökningar eller bara svenska, så är Göteborgs Universitet det svenska lärosäte som har flest ansökningar.

                                                         Tommy Johansson
                                                 tommy.x.johansson@sr.se