Försäkringsläkare lär sig bedöma arbetsförmåga bättre

Nästa vecka examineras de första försäkringsläkarna som genomgått en akademinsk utbildning i ämnet föräkringsmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Det är Försäkringskassan som initierat utbildningen.

16 läkare från bland annat Västra Götalandsregionen som redan arbetar som försäkringsläkare har lärt sig mer om att göra en självständig och systematisk värdering av medicinska faktorers betydelse för arbetsförmåga och sjukfrånvaro.

Kursen är på 7,5 poäng.