Äktenskap mellan homosexuella prövas

Regeringsrätten kommer att pröva om ett äktenskap som ingåtts i Kanada mellan två män ska registeras som äktenskap också i Sverige.

Det var göteborgsprästen Lars Gårdfeldt och hans man som gifte sig i Kanada som erkänner äktenskap mellan homosexuella.

Men varken Skatteverket, länsrätten eller kammarrätten erkände giftermålet som istället registrerades som partnerskap.

-Det är fantastiskt nu har vi gått igenom nålsögat säger Lars Gårdfeldt till Västekot .

Eftersom svenska staten inte ifågasätter den kanadensiska äktenskapslagstiftningen så borde vi rimligtvis registeras som gifta.

Bara fem länder erkänner äktenskap mellan homosexuella.

Det är Kanada Holland, Belgien, Spanien och Sydafrika.