Blodkärl från cellulosa

Forskare på Chalmers och Sahlgrenska i Göteborg har tagit fram en metod att omvandla cellulosa till mänskliga blodkärl.

På så sätt skulle man kunna ersätta skadade blodkärl vid t.ex behandling av olika hjärt och kärlsjukdomar. 

Det är framför allt de små blodkärlen som det är problem med att ersätta, har patienten inga egna vener som har så hög kvalitet att de kan tranplanteras så går det inte att göra exempelvis en by pas operation.

Dagens syntetiskt framtagna blodkärl sätts ofta igen av blodproppar.

Vad forskarna på Chalmers och Sahlgrenska tagit fram är en metod där en bakterie som finns naturligt i ruttnande frukt isoleras.

Den här bakterien avsöndrar sedan cellulosa och cellulosablandningen låter man växa kring ett litet silikonrör med samma storleksordning som det blodkärl som ska ersättas. När röret är inkapslat dras det sedan bort.

De djurförsök som gjorts med cellulosan tyder på att avstötningsrisken inte är särskilt stor, när det väl kommit så långt att cellulosablodkärlen ska sättas in i en människokropp.

Om cirka fem år räknar man med att ha kommit så långt, att patienter som ska göra en by pass operation och inte har egna vener som duger, kan få den nya cellulosavenen inopererad.

                                                           Tommy Johansson
                                                   tommy.x.johansson@sr.se